Wie we zijn

De Handelsvereniging Nijeveen is een dynamische vereniging met vele actieve leden. Het doel is een goed ondernemersklimaat te creeëren in Nijeveen en ziet zichzelf als contactpersoon tussen de ondernemers enerzijds en de plaatselijke bevolking, (sport)verenigingen, gemeentepolitiek en media anderzijds.

De vereniging bevordert de kontakten tussen de ondernemers onderling en komt op voor hun belangen.

Meerdere malen per jaar is er een ledenvergadering met sprekers van informatief belang met na de bijeenkomsten ruime gelegenheid om te “netwerken”.

Als Handelsvereniging willen we ook iets terug doen voor de gemeenschap. Wij zijn hiertoe instaat, door de enorme organisatiekracht & belangeloze inzet van onze ondernemers
en doen dit in de vorm van het organiseren van evenementen onder het synoniem van de handelsvereniging Nijeveen UIT Nijeveen;

  • Beurs UITNijeveen
  • Lekker UITNijeveen
  • UIT bij de Plas
  • Kerst UITNijeveen
  • en …. Dobberpop
  • Sinterklaasintocht
  • December Actie
  • Nieuwjaars-bingo

Lid worden?

Zelfstandige ondernemers of ondernemingen en vrij beroepsbeoefenaars die in het gebied met de postcode 7948 gevestigd of woonachtig zijn, kunnen lid worden van de handelsvereniging Nijeveen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris of via e-mail.
Het ledenaantal staat per 1 Januari 2020 op 95 bedrijven.