BHV Training – herhaling cursus – Maandag 16 Maart 2020

Datum: 16 maart 2020

Locatie: de Schalle

Tijd: 08:30 - 17:00

De HVN biedt u de mogelijkheid om de BHV herhaling cursus te volgen op de volgende 4 data
én eventueel CODE 95 bijschrijven.
• Vrijdag 21 februari 2020
• Maandag 16 maart 2020
• Vrijdag 03 april 2020
• Vrijdag 08 mei 2020

BHV’ers die hun kennis en vaardigheden willen trainen en het NIBHV diploma met één jaar willen verlengen
Toelatingseisen: Een Basisdiploma BHV. Heeft u deze nog niet volg dan eerst de Basisopleiding BHV
Examen: Beoordeling op uw praktijkverrichtingen voor het onderdeel Eerste Hulp en voor het onderdeel Brandbestrijding & Ontruiming
Diploma/certificering: NIBHV Herhalingscertificaat BHV met een legitimatiepas
Cursusduur: Eén lesdag van 08.30 tot 16.30 uur
Geldigheid: Eén jaar, te verlengen via een volgende Herhalingscursus BHV
Prijs: 135,21 ex BTW (incl zaalhuur, koffie/thee, lunch)
Trainingsburo: R.K. de Boer Training en InstructieHVN BHV Training 2020